Pszichológiai tanácsadás online vagy személyesen

A kortársbántalmazás kezelése resztoratív technikák segítségével

A kortársbántalmazás kezelése resztoratív technikák segítségével

Bullying

A bullying fogalmát Olweus így határozta meg: „a diákot zaklatás vagy elnyomás éri akkor, ha ismétlődően és hosszú időn keresztül negatív cselekedetnek teszi ki egy vagy több más diák” (Olweus, 1999, id. Nagy, 2012, 129.o.). A szót nehéz magyarra fordítani, így különböző kifejezéseket használnak rá (bántalmazás, terrorizálás, zaklatás, megfélemlítés). Beszélhetünk direkt vagy indirekt formáról, a bántalmazás típusa pedig lehet fizikai (verekedés, tulajdon elvétele, lökdösés), verbális (csúfolás, fenyegetés, zsarolás), valamint szociális (kiközösítés, pletykaterjesztés, levegőnek nézés). Az új formája pedig a digitalizáció hatására az online cyberbullying. A lehetséges szerepkörök a bántalmazásban, a zaklató, az áldozat, a zaklató- áldozat és a szemtanúk szerepei. A zaklatás jelenségénél fontos kiemelnünk, hogy az azt elfogadó és megteremtő közeg nélkül nem jöhetne létre, így nagyon fontos szerepe van minden egyénnek, aki akár csak szemtanúja az esetnek (Salmivalli és mtsai, 1996, id. Nagy, 2012).

A jelenség általános iskola alsó tagozatban kezdődik és a felső tagozatban éri el csúcspontját, a formája változik (indirektebb), de a gyakorisága nem. A bullying minden iskolában és osztályban megtalálható, mindennapos jelenség (Buda, 2015), mégis kevésbé foglalkozik vele a szakirodalom és az iskolai prevenció (Chapell és mtsai, 2006, id. Nagy, 2012). A bántalmazást nehéz észrevenni, hiszen a diákok csupán fele kér segítséget, aminek az eddigi kutatások szerint a felnőttek nem tulajdonítanak nagy jelentőséget. A statisztikai adatok szerinte a gyerekek 25%-a esik az áldozati szerepkörbe évente, a szülők és a tanárok azonban csak az esetek 4%-ába avatkoznak bele (Lantos és Halpern, 2015).

(Illusztráció) A pszichológiai tanácsadás kereteiben egy beszélgetés történik pszichológus munkatársunkkal. Forduljon hozzánk bizalommal!

Érdemes megemlíteni, hogy a bullying a gyakorisága és az érintettekre való következményei (alvászavar, öngyilkosság, iskolai ámokfutás, szorongás, áldozati szerepben való megrekedés, alacsony önértékelés, szociális fóbia) miatt népegészségügyi problémának számít, azonban az iskolai prevenciókban mégis keveset lehet róluk hallani (Várnai, 2016).

A resztoratív eljárásoknál fontos a kölcsönös tisztelet a kapcsolatokban, a döntéshozatalban való egyenlő részvétel, az egyenlőtlen erőviszonyok csökkentése, a kollektív felelősség és a büntetés helyett a sérelmek jóvátétele (Kecskeméti és mtsai, 2012). Magyarországon az 1990- es évek végére tehető a resztoratív szemlélet alkalmazása az iskolákban, a hazai alkalmazás Negrea Vídia nevéhez köthető (Negrea, 2006, id. Kecskeméti és mtsai, 2012).

A resztoratív szemlélet, módszertan az iskolai bántalmazás egyik megoldási lehetősége. Az elmélet szerint a normaszegő viselkedés, a bántalmazás egy interperszonális konfliktus, ami csak az érintettek bevonásával oldható fel. A resztoratív folyamat lényege, hogy együttesen (áldozat, zaklató és bármely a cselekmény által érintett személy, közösség) vitatják meg és dolgozzák ki a bullyingra adandó válaszokat, a tett következményeit, a kialakult probléma megoldását. A módszer legfőbb sajátossága a kérdés technikában ragadható meg, ami nem megtorló („mi történt, ki tette, miért tette, mit érdemel?”), hanem helyreállító szemléletű („mi történt, kit és kiket érintett, hogyan érintett, mire lenne szükség, hogy helyre jöjjenek a dolgok?”). Mivel maga a bántalmazás egy azt normalizáló közeg nélkül nem jelenne meg, így a resztoratív technikák lényege, hogy egy olyan támogató közösséget, olyan támogató kapcsolatok alakítsanak ki az iskolákban, amelyben nem nézik el a bántalmazást, segítik a következmények felvállalását, a kapcsolatok helyreállítását és a jóvátételt (Gedő és Parrag, 2016).

A NyugiOvi Program célja fellépni az óvodai bántalmazás ellen, ami szolgálhatja az iskolai bántalmazás megelőzését. A program és a csoportfoglalkozások lényege, hogy a csoportba mindenkit befogadnak, erősítik a csoportkohéziót, mindenki elmondhatja, hogy mit érez (felismeri, kifejezi), a foglalkozásokon megismerek a bántalmazás formáit és azt, hogy hogyan lehet a kapcsolatot helyreállítani, megtapasztalhatják, hogy hogyan védjék meg azokat a társaikat, akiket bántanak, valamint azt, hogy milyen fontos szólni, ha látják, hogy egy társukat bántalmazzák és hogy ez nem egyenlő az árulkodással (Jármi, 2019). A Békés Iskolák kezdeményezés az iskolai bántalmazás ellen igyekszik szerveződni. Fontos számukra, hogy egy jól mentalizáló közösség alakuljon ki, akik képesek az egymással szembe empátiára, képesek erőszakmentesen kommunikálni és resztoratív módon oldani meg konfliktusaikat egymással (Jármi, 2019).

Összefoglalva

Évek óta foglalkoztat a kortársbántalmazás, azaz a bullying témaköre, a gimnáziumban személyesen érintett voltam az áldozat szerepében, azóta pedig több műhelymunkát, egyetemi dolgozatot, kutatást és pályázatot írtam a témából. Elengedhetetlennek tartom a bullyinghoz való resztoratív hozzáállást, a közösség erejét használva, az érintetteket bevonva együtt dolgozni a helyreállításon, a kapcsolatokon, ezáltal jóvátéve azt a sérelmet, amit enélkül talán élete végéig hordozhat az ember saját magában.

Hivatkozások

Buda, M. (2015). Az iskolai zaklatás. Debreceni Egyetemi Kiadó.

Gedő, Á., és Parrag, B. (2016). Az iskolai agresszió megelőzési, megoldási lehetőségei – a

Békés Iskolák program. Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. Székesfehérvár.

Jármi, É. (2019). Az iskolai bántalmazás (bullying) megelőzése. Educatio, 28(3), 528-540.

Kecskeméti, M., Csomortáni, Z., Petróczi E., Polyák, F. és Tóth, Gy.E. (2012).

Resztoratív eljárások az osztályban. Iskolai gyakorlatok. 158-174.

Lantos, J.D., és Halpern, J. (2015). Bullying, Social Hierarchies, Poverty, and Health

Outcomes. American Academy of Pediatrics. Volume. 135 (2).

Nagy, I., Körmendi, A., és Pataky, N. (2012). A zaklatás és az osztálylégkör kapcsolata.

Magyar Pedagógia. 112 (3), 129-148.

Várnai, D., Zsíros, E., és Németh, Á. (2016). A kortársbántalmazás (bullying), mint

népegészségügyi probléma. Egészségfejlesztés. 57(4), 12-24.

Imre Dóra - okleveles pszichológus: A kortársbántalmazás kezelése resztoratív technikák segítségével​

Illusztráció

A pszichológiai tanácsadás kereteiben egy beszélgetés történik pszichológus munkatársunkkal. Egy gyógyító beszélgetés, amely segítséget tud nyújtani, ha: 

 • Életvezetési gondja van
 • Érzelmileg megterhelő helyzetbe került
 • Lehangolt, szorong valami miatt
 • Munkahelyi, családi vagy párkapcsolati problémája van
 • Tartós stressz miatt megterheltnek érzi magát
 • Alvási problémái vannak
 • Gyászfeldolgozásban
 • Fóbiák esetében
 • Kiégés esetében
 • Önismeret fejlesztés esetében
 • vagy ha csak szükségét érezzük, hogy valakivel megosszuk gondolatainkat

Kérdése van?

Írjon nekünk üzenetet!

Szolgáltatásaink

Kereteiben egy beszélgetés történik pszichológus munkatársunkkal. Egy gyógyító beszélgetés, amely segítséget tud nyújtani a megterhelt érzelmi helyzetben vagyunk, fontos döntés előtt állunk, tartós stresszel küzdünk, önismeretünket szeretnénk fejleszteni vagy ha csak szükségét érezzük, hogy valakivel megosszuk gondolatainkat.

Konzultáció díja online: 60 perc/8000 ft

Konzultáció díja online: 60 perc/10000 ft

További információ!

A legnépszerűbb szolgáltatásunk az Autogén tréning -szimbólumterápiás elemekkel tanfolyamunk, amely egy relaxációs módszeren alapszik (A tanfolyam szimbólumterápiás elemekkel van kiegészítve). Az autogén tréning orvosi szempontból az egyik legjobban megalapozott relaxációs módszer, amely a test öngyógyító folyamatait erősíti (J.H.Schultz nevéhez kötődik). A rendszeresen végzett gyakorlatokkal saját erőnkből merítünk és létrehozzuk testi és lelki ellazultságunkat (belső

koncentrációval és önmagunkra irányuló passzív figyelemmel). Testünk irányításán keresztül megtanuljuk, hogy életünk más területein is ugyanilyen hatékonysággal tudunk működni.

Tanfolyam díja: 7000 ft/alkalom

További információ!

A legnépszerűbb szolgáltatásunk (több alkalmas), amely egy relaxációs módszeren alapszik. Az autogén tréning orvosi szempontból az egyik legjobban megalapozott relaxációs módszer, amely a test öngyógyító folyamatait erősíti (J.H.Schultz nevéhez kötődik). A rendszeresen végzett gyakorlatokkal saját erőnkből merítünk és létrehozzuk testi és lelki ellazultságunkat. Testünk irányításán keresztül megtanuljuk, hogy életünk más területein is ugyanilyen hatékonysággal tudunk működni.

A tanfolyam ára: 6000 ft/alkalom

További információ!

Előadásokat tartunk a bullying és a stresszkezelés témakörében. A kortárs bántalmazás, a bullying preventív módszereivel végzünk kutatást és nyújtunk segítséget. Fontosnak tartjuk a jelenség megfelelő kommunikációját az érintett korosztályok felé és az időben alkalmazott szakszerű segítséget. Lehetőséget biztosítunk 45-50 perces tájékoztató előadásra a bullyingról (diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak), illetve anonim kérdőív formájában a bullying meglétének felmérésére a diákság körében.
A stresszkezelés témájában egy általános tájékoztatót követően játékos módszereken keresztül megismerkednek a résztvevők bizonyos stresszkezelő módszerekkel.

Az előadás díja egyenlőre megegyezés alapú!

További információ!

A teszt információt ad az egyes területeken való jelenlegi állapotunkról, hozzáállásunkról, valamint a bennünk lévő megvalósítatlan lehetőségekről, vágyott állapotokról.

A különböző kategóriákon keresztül vizsgáljuk, hogy honnan indultunk és hova szeretnénk eljutni, milyen erőforrások állnak rendelkezésünkre.

A teszt nem képességet, intelligenciát vagy teljesítményt vizsgál, hanem feltérképezi a személyiséget, különböző szimbólumokon, kategóriákon keresztül.

Tesztfelvétel és elemzés ára: 5000 ft

További információ!

Ebben a meditációban a lelkünk egyik legfontosabb rétegével, legmélyebb magjával foglalkozunk. Olyan személyekkel, fogalmakkal, problémakörökkel foglalkozunk, amelyek megnehezítik mindennapjainkat. Dolgozunk a bennünk lévő blokkol oldásán, transzformációján.

Ha úgy érzed elakadtál valamilyen életterületen, feldolgozatlan kapcsolataid, érzéseid vannak, szeretnéd elengedni szorongásaidat, fájdalmaidat, fordulj hozzánk bizalommal!

Meditáció ára: 5000 ft

További információ!

Még több videó

Bullying

A bullying fogalmát Olweus így határozta meg: „a diákot zaklatás vagy elnyomás éri akkor, ha ismétlődően és hosszú időn keresztül negatív cselekedetnek teszi ki egy vagy több más diák” (Olweus, 1999, id. Nagy, 2012, 129.o.). A szót nehéz magyarra fordítani, így különböző kifejezéseket használnak rá (bántalmazás, terrorizálás, zaklatás, megfélemlítés). Beszélhetünk direkt vagy indirekt formáról, a bántalmazás típusa pedig lehet fizikai (verekedés, tulajdon elvétele, lökdösés), verbális (csúfolás, fenyegetés, zsarolás), valamint szociális (kiközösítés, pletykaterjesztés, levegőnek nézés). Az új formája pedig a digitalizáció hatására az online cyberbullying. A lehetséges szerepkörök a bántalmazásban, a zaklató, az áldozat, a zaklató- áldozat és a szemtanúk szerepei. A zaklatás jelenségénél fontos kiemelnünk, hogy az azt elfogadó és megteremtő közeg nélkül nem jöhetne létre, így nagyon fontos szerepe van minden egyénnek, aki akár csak szemtanúja az esetnek (Salmivalli és mtsai, 1996, id. Nagy, 2012).

A jelenség általános iskola alsó tagozatban kezdődik és a felső tagozatban éri el csúcspontját, a formája változik (indirektebb), de a gyakorisága nem. A bullying minden iskolában és osztályban megtalálható, mindennapos jelenség (Buda, 2015), mégis kevésbé foglalkozik vele a szakirodalom és az iskolai prevenció (Chapell és mtsai, 2006, id. Nagy, 2012). A bántalmazást nehéz észrevenni, hiszen a diákok csupán fele kér segítséget, aminek az eddigi kutatások szerint a felnőttek nem tulajdonítanak nagy jelentőséget. A statisztikai adatok szerinte a gyerekek 25%-a esik az áldozati szerepkörbe évente, a szülők és a tanárok azonban csak az esetek 4%-ába avatkoznak bele (Lantos és Halpern, 2015).

Érdemes megemlíteni, hogy a bullying a gyakorisága és az érintettekre való következményei (alvászavar, öngyilkosság, iskolai ámokfutás, szorongás, áldozati szerepben való megrekedés, alacsony önértékelés, szociális fóbia) miatt népegészségügyi problémának számít, azonban az iskolai prevenciókban mégis keveset lehet róluk hallani (Várnai, 2016).

Illusztráció

A resztoratív eljárásoknál fontos a kölcsönös tisztelet a kapcsolatokban, a döntéshozatalban való egyenlő részvétel, az egyenlőtlen erőviszonyok csökkentése, a kollektív felelősség és a büntetés helyett a sérelmek jóvátétele (Kecskeméti és mtsai, 2012). Magyarországon az 1990- es évek végére tehető a resztoratív szemlélet alkalmazása az iskolákban, a hazai alkalmazás Negrea Vídia nevéhez köthető (Negrea, 2006, id. Kecskeméti és mtsai, 2012).

A resztoratív szemlélet, módszertan az iskolai bántalmazás egyik megoldási lehetősége. Az elmélet szerint a normaszegő viselkedés, a bántalmazás egy interperszonális konfliktus, ami csak az érintettek bevonásával oldható fel. A resztoratív folyamat lényege, hogy együttesen (áldozat, zaklató és bármely a cselekmény által érintett személy, közösség) vitatják meg és dolgozzák ki a bullyingra adandó válaszokat, a tett következményeit, a kialakult probléma megoldását. A módszer legfőbb sajátossága a kérdés technikában ragadható meg, ami nem megtorló („mi történt, ki tette, miért tette, mit érdemel?”), hanem helyreállító szemléletű („mi történt, kit és kiket érintett, hogyan érintett, mire lenne szükség, hogy helyre jöjjenek a dolgok?”). Mivel maga a bántalmazás egy azt normalizáló közeg nélkül nem jelenne meg, így a resztoratív technikák lényege, hogy egy olyan támogató közösséget, olyan támogató kapcsolatok alakítsanak ki az iskolákban, amelyben nem nézik el a bántalmazást, segítik a következmények felvállalását, a kapcsolatok helyreállítását és a jóvátételt (Gedő és Parrag, 2016).

Illusztráció

A NyugiOvi Program célja fellépni az óvodai bántalmazás ellen, ami szolgálhatja az iskolai bántalmazás megelőzését. A program és a csoportfoglalkozások lényege, hogy a csoportba mindenkit befogadnak, erősítik a csoportkohéziót, mindenki elmondhatja, hogy mit érez (felismeri, kifejezi), a foglalkozásokon megismerek a bántalmazás formáit és azt, hogy hogyan lehet a kapcsolatot helyreállítani, megtapasztalhatják, hogy hogyan védjék meg azokat a társaikat, akiket bántanak, valamint azt, hogy milyen fontos szólni, ha látják, hogy egy társukat bántalmazzák és hogy ez nem egyenlő az árulkodással (Jármi, 2019). A Békés Iskolák kezdeményezés az iskolai bántalmazás ellen igyekszik szerveződni. Fontos számukra, hogy egy jól mentalizáló közösség alakuljon ki, akik képesek az egymással szembe empátiára, képesek erőszakmentesen kommunikálni és resztoratív módon oldani meg konfliktusaikat egymással (Jármi, 2019).

Összefoglalva

Évek óta foglalkoztat a kortársbántalmazás, azaz a bullying témaköre, a gimnáziumban személyesen érintett voltam az áldozat szerepében, azóta pedig több műhelymunkát, egyetemi dolgozatot, kutatást és pályázatot írtam a témából. Elengedhetetlennek tartom a bullyinghoz való resztoratív hozzáállást, a közösség erejét használva, az érintetteket bevonva együtt dolgozni a helyreállításon, a kapcsolatokon, ezáltal jóvátéve azt a sérelmet, amit enélkül talán élete végéig hordozhat az ember saját magában.

Hivatkozások

Buda, M. (2015). Az iskolai zaklatás. Debreceni Egyetemi Kiadó.

Gedő, Á., és Parrag, B. (2016). Az iskolai agresszió megelőzési, megoldási lehetőségei – a

Békés Iskolák program. Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. Székesfehérvár.

Jármi, É. (2019). Az iskolai bántalmazás (bullying) megelőzése. Educatio, 28(3), 528-540.

Kecskeméti, M., Csomortáni, Z., Petróczi E., Polyák, F. és Tóth, Gy.E. (2012).

Resztoratív eljárások az osztályban. Iskolai gyakorlatok. 158-174.

Lantos, J.D., és Halpern, J. (2015). Bullying, Social Hierarchies, Poverty, and Health

Outcomes. American Academy of Pediatrics. Volume. 135 (2).

Nagy, I., Körmendi, A., és Pataky, N. (2012). A zaklatás és az osztálylégkör kapcsolata.

Magyar Pedagógia. 112 (3), 129-148.

Várnai, D., Zsíros, E., és Németh, Á. (2016). A kortársbántalmazás (bullying), mint

népegészségügyi probléma. Egészségfejlesztés. 57(4), 12-24.

Imre Dóra - okleveles pszichológus: A kortársbántalmazás kezelése resztoratív technikák segítségével

Illusztráció

A pszichológiai tanácsadás kereteiben egy beszélgetés történik pszichológus munkatársunkkal. Egy gyógyító beszélgetés, amely segítséget tud nyújtani, ha: 

 • Életvezetési gondja van
 • Érzelmileg megterhelő helyzetbe került
 • Lehangolt, szorong valami miatt
 • Munkahelyi, családi vagy párkapcsolati problémája van
 • Tartós stressz miatt megterheltnek érzi magát
 • Alvási problémái vannak
 • Gyászfeldolgozásban
 • Fóbiák esetében
 • Kiégés esetében
 • Önismeret fejlesztés esetében
 • vagy ha csak szükségét érezzük, hogy valakivel megosszuk gondolatainkat

Kérdése van?

Írjon nekünk üzenetet!

Szolgáltatásaink

Kereteiben egy beszélgetés történik pszichológus munkatársunkkal. Egy gyógyító beszélgetés, amely segítséget tud nyújtani a megterhelt érzelmi helyzetben vagyunk, fontos döntés előtt állunk, tartós stresszel küzdünk, önismeretünket szeretnénk fejleszteni vagy ha csak szükségét érezzük, hogy valakivel megosszuk gondolatainkat.

Konzultáció díja online: 60 perc/8000 ft

Konzultáció díja online: 60 perc/10000 ft

További információ!

A legnépszerűbb szolgáltatásunk az Autogén tréning -szimbólumterápiás elemekkel tanfolyamunk, amely egy relaxációs módszeren alapszik (A tanfolyam szimbólumterápiás elemekkel van kiegészítve). Az autogén tréning orvosi szempontból az egyik legjobban megalapozott relaxációs módszer, amely a test öngyógyító folyamatait erősíti (J.H.Schultz nevéhez kötődik). A rendszeresen végzett gyakorlatokkal saját erőnkből merítünk és létrehozzuk testi és lelki ellazultságunkat (belső

koncentrációval és önmagunkra irányuló passzív figyelemmel). Testünk irányításán keresztül megtanuljuk, hogy életünk más területein is ugyanilyen hatékonysággal tudunk működni.

Tanfolyam díja: 7000 ft/alkalom

További információ!

A legnépszerűbb szolgáltatásunk (több alkalmas), amely egy relaxációs módszeren alapszik. Az autogén tréning orvosi szempontból az egyik legjobban megalapozott relaxációs módszer, amely a test öngyógyító folyamatait erősíti (J.H.Schultz nevéhez kötődik). A rendszeresen végzett gyakorlatokkal saját erőnkből merítünk és létrehozzuk testi és lelki ellazultságunkat. Testünk irányításán keresztül megtanuljuk, hogy életünk más területein is ugyanilyen hatékonysággal tudunk működni.

A tanfolyam ára: 6000 ft/alkalom

További információ!

Előadásokat tartunk a bullying és a stresszkezelés témakörében. A kortárs bántalmazás, a bullying preventív módszereivel végzünk kutatást és nyújtunk segítséget. Fontosnak tartjuk a jelenség megfelelő kommunikációját az érintett korosztályok felé és az időben alkalmazott szakszerű segítséget. Lehetőséget biztosítunk 45-50 perces tájékoztató előadásra a bullyingról (diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak), illetve anonim kérdőív formájában a bullying meglétének felmérésére a diákság körében.
A stresszkezelés témájában egy általános tájékoztatót követően játékos módszereken keresztül megismerkednek a résztvevők bizonyos stresszkezelő módszerekkel.

Az előadás díja egyenlőre megegyezés alapú!

További információ!

A teszt információt ad az egyes területeken való jelenlegi állapotunkról, hozzáállásunkról, valamint a bennünk lévő megvalósítatlan lehetőségekről, vágyott állapotokról.

A különböző kategóriákon keresztül vizsgáljuk, hogy honnan indultunk és hova szeretnénk eljutni, milyen erőforrások állnak rendelkezésünkre.

A teszt nem képességet, intelligenciát vagy teljesítményt vizsgál, hanem feltérképezi a személyiséget, különböző szimbólumokon, kategóriákon keresztül.

Tesztfelvétel és elemzés ára: 5000 ft

További információ!

Ebben a meditációban a lelkünk egyik legfontosabb rétegével, legmélyebb magjával foglalkozunk. Olyan személyekkel, fogalmakkal, problémakörökkel foglalkozunk, amelyek megnehezítik mindennapjainkat. Dolgozunk a bennünk lévő blokkol oldásán, transzformációján.

Ha úgy érzed elakadtál valamilyen életterületen, feldolgozatlan kapcsolataid, érzéseid vannak, szeretnéd elengedni szorongásaidat, fájdalmaidat, fordulj hozzánk bizalommal!

Meditáció ára: 5000 ft

További információ!

Még több videó

Szimbólumod Pszichológia

A foglalkozásokat, tanfolyamokat diplomával, oklevéllel rendelkező szakmailag elismert pszichológusok vezetik.

A weboldal elemzési, analitikai bővítményeket használ.

Ügyfeleink adatait titkosítva, biztonságosan kezeljük, harmadik személynek nem kerülnek ki.

Oldalunkon található illusztráció megnevezésű képek forrása: Canva.com

Email cím: szimbolumod@gmail.com

Tel.: 30/783-2185

Budapest, XI. kerület, 1118

Nyírbéltek, 4372, Széchenyi utca 6.

Együttműködés: PLANGÁR-IMRE MED Kft.

Adószám: 14571930109

Együttműködés: telthaz.com, Eszmecsere Podcast

Rólunk

Imre Dóra-okleveles pszichológus